Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vastuullista hyvinvointia kaikille kuntalaisille

Riittävät ja oikein kohdennetut sosiaali- ja terveyspalvelut edistävät ja ylläpitävät kuntalaisten hyvinvointia elämänkaaren eri vaiheissa.

Palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä korostetaan ennaltaehkäiseviä ja kotona selviytymistä tukevia palveluja.

Kunnan sosiaalipalveluista vastaa sosiaalilautakunta.

Uudenkaupungin terveyslautakunta vastaa kansanterveys- ja terveydenhuoltolain mukaisista toimielimelle kuuluvista tehtävistä sekä toimii tartuntatautilain mukaisena tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan toimielimenä. Terveyslautakuntaan kuuluvat terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen viiden kunnan edustajat; Uusikaupunki, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa.