Nuorisotyön yhteishankkeelle myönteinen rahoituspäätös AVIsta

Taivassalon kunnalle on myönnetty 72 000 euron avustus Kustavin kunnan kanssa toteutettavaan Nuorisotyön kehittäminen saaristokunnissa -hankkeelle. Hanke on kaksivuotinen ja se alkaa 1.1.2024. Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja pilotoida pienissä kunnissa tehtävää nuorisotyötä 2020-luvulla. Hankkeessa selvitetään nuorisotyön tämän päivän tarpeita niin toiminnan kuin resurssoinnin näkökulmista ja luodaan toimintasuunnitelma yhteiselle nuorisotyön toteutukselle tuleville vuosille. Taivassalo palkkaa loppuvuodesta hanketyöntekijäksi nuorisotyöntekijän, jonka työaika jakautuu 60 % Taivassaloon ja 40 % Kustaviin.

Lisätiedot: hyvinvointi- ja nuorisopalveluvastaava Noora Mantere p. 050 387 3354 / noora.mantere@taivassalo.fi