Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut ovat tukemassa kustavilaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Toiminnan perustana on toimiva yhteistyö asiakkaiden ja eri yhteistyötahojen kanssa. Eri palvelumuodoilla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja omatoimisuutta.

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Sosiaalitoimiston yhteystiedot

Sosiaalitoimisto sijaitsee kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 7, 23360 KUSTAVI.
Puhelinaika maanantaisin klo 14.00-15.00 ja keskiviikkoisin klo 10.00-11.00.

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Henna-Riikka Saarikoski Sosiaaliohjaaja 044 7426 627 henna-riikka.saarikoski@kustavi.fi
Aino Hynninen Sosiaalijohtaja 050 3388 351 aino.hynninen@kustavi.fi Puhelinajat ma 14.00-15.00 ja ke 10.00-11.00

Yhteydenottolomake sosiaalitoimeen palvelutarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus voidaan tehdä kenestä tahansa henkilöstä, josta huoli herää. Ilmoituksen voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen. Henkilöllä voi esimerkiksi olla vaikeuksia huolehtia itsenäisestä asumisesta, toimeentulostaan, terveydenhuollon toteutumisesta tai päihteidenkäytöstä tai huoli voi olla lapsen arjen sujumisesta, koulunkäynnistä tai vanhempien jaksamisesta taikka ikäihmisen kotona selviytymisestä.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön tilanteesta. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat millaista tukea ja apua henkilölle voidaan tarjota. Yksityishenkilönä voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus.