Taloudelliset ja oikeudelliset palvelut

Taloudelliset ja oikeudelliset palvelut

Kuluttajaneuvonta
Neuvojalta saat maksutta opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua. Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai neuvonnan toimipisteissä. Asioinnin helpottamiseksi on suositeltu neuvottelua riitatilanteessa ensin myyjän kanssa. Lisää tietoa saat kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvonnan tehtäviin kuuluu antaa neuvoja ja tietoja talouden hoidosta ja velkojen hoitamisesta sekä auttaa velkaantuneita. Velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Voit asioida minkä tahansa alueen oikeusaputoimistossa.

Uudenkaupungin sivuvastaanotto
Vastaanotolla ei ole henkilökuntaa muulloin kuin erikseen sovittuna vastaanottoaikana.
Käyntiosoite: Uudenkaupungin oikeusaputoimisto, Rantakatu 25, Uusikaupunki
Postiosoite: Sepänkatu 3, 23500 UUSIKAUPUNKI
Ajanvaraus: 029 566 0429
Sähköposti: rauma.velkaneuvonta@oikeus.fi

Laitilan sivuvastaanotto

Vastaanotolla ei ole henkilökuntaa muulloin kuin erikseen sovittuna vastaanottoaikana.
Käyntiosoite: Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30, 1. krs, huone 160 Laitila
Postiosoite: Aittakarintie 21, 26100 RAUMA.
Ajanvaraus: 029 566 0429
Sähköposti: rauma.velkaneuvonta@oikeus.fi

Yleistä asiaa velkaneuvonnasta ja yhteystietoja täältä (oikeus.fi)

Oikeusapu
Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Vastaajalle turvataan rikosoikeudenkäynnissä tietyissä tilanteissa puolustaja valtion varoin.
Rauman oikeusaputoimisto, Uudenkaupungin toimipaikka: p. 029 566 0480, 050 443 2383 (ajanvaraus).

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja tasavertaisesti sekä vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja ja sopia toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovittelusta voi tehdä muun muassa poliisi, syyttäjä, muu viranomainen, asian osapuolet, edunvalvoja ja myös alaikäisen osapuolen huoltajat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun kaupungin väliseen sopimukseen perustuen Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hoitaa sovitteluasiat koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
PL 364
20101 Turku
Käyntiosoite:
Puistokatu 2
Käynti sisäpihalta.
Puhelin: 0449072448
sähköposti: sovittelu@turku.fi
www.turku.fi/sovittelu
Sivutoimipisteet löytyvät Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tapaamiset siellä vain sovitusti.

Julkiset palvelut
Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalvelujen yhteinen osoite, jonka alle on koottu kansalaisten arkielämää helpottavaa tietoa eri aihealueisiin.