Kustavin talous ja kuntastrategia

Kustavin talous ja kuntastrategia

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2016 hyväksynyt  Kustavin kuntastrategian, joka sisältää myös elinkeino- ja matkailutoimen strategiaosuuden.

Talousarviot- ja suunnitelmat

Tilinpäätökset ja tilintarkastus- ja arviointikertomukset