Ikäihmiset

Ikäihmiset

Kustavin vanhuspalvelut muodostuvat kotiin annettavista ja hyvinvointia edistävistä palveluista, omaishoidon tuesta sekä ympärivuorokautisen hoivan palveluista. Palvelujen tavoitteena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumista toimintakyvyn heikentyessä.

Tutustu palveluihimme oheisten linkkien avulla: