Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiespalvelut

Sosiaaliasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:stä. Yhteydenotot ja yhteydenpito tapahtuvat seuraavilla tavoilla:
Puhelimitse: 050 559 0765
Puhelinaika ma 12.00-14.00 sekä ti, ke ja to 9.00-11.00.
Sähköpostitsekati.lammi@vasso.fi

Sähköpostilla voi lähettää yhteydenottopyynnot ja yleiset kysymykset. Salassa pidettäviä asioita ei pidä välittää sähköpostitse.
Postitse: Oy Vasso Ab, Verkatehtaankatu 4, 4 krs., 20100 TURKU

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä

Henkilökohtaiseen tapaamiseen on mahdollisuus etukäteen sovittuna ajankohtana Kustavin kunnanvirastossa. Sosiaaliasiamies toimii sekä yksityisen että julkisen sosiaalihuollon piirissä. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa sosiaalihuollon asiakkaita eri sosiaalihuollon palveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuo asiakkaalle myös mahdollisuuden muistutuksen tekemiseen, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun. Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa asiakkaita muistutuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelijana asiakkaan pyynnöstä.