Helpotusta kotona asumiseen

Tukipalvelut

Tukipalveluja käytetään kotipalvelun ohella helpottamaan kotona selviytymistä ja luomaan turvallisuuden tunnetta kotona asuville.

Ateriapalvelu
– niille, jotka eivät pääse palvelukeskukseen syömään, voivat saada aterian kotiin. Korona-aikana palvelukeskuksen ruokasali on suljettuna.

Saunotuspalvelu
– sisältää kotipalveluhenkilöstön työajan. Sauna lämpiää tiistaisin ja torstaisin (korona-aina kylvetyksen ja saunotukset tapahtuvat pääsääntöisesti asiakkaan kotona ja joka toinen viikko). Saunoa voi myös omatoimisesti (korona-aikana tämä ei toteudu).

Pyykkipalvelu
– sisältää pyykin pesun, jälkikäsittelyn, kuljetuksen ja pyykinpesijän työajan.

Turvapuhelin
– turvapuhelinhälytykset tulevat pääsääntöisesti joka päivä klo 8.00–20.30 kotipalvelun puhelimeen. Muuna aikana turvapuhelinhälyytykset menevät etukäteen sovituille henkilöille.

Asiointiapu
– kauppapalvelu, kotipalvelu hoitaa kerran viikossa, keskiviikkoisin asiakkaan tarpeen mukaan.