Palveluihin hakeutuminen

Palveluihin hakeutuminen

Vanhuspalvelujen järjestämistä edeltää palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Aloite palvelutarpeen arviointiin voi tulla ikäihmiseltä itseltään, hänen läheiseltään tai muulta hänen tilanteensa tuntevalta henkilöltä. Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä kuntalaisella on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Korona-aikana tauolla, kiireellisissä tapauksissa toteutetaan.

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan voimavarat ja toimintakyky yksilöllisesti. Arvioinnin tekevät sosiaalijohtaja ja vastaava sairaanhoitaja. Arvioinnin tekemiseen osallistuu asiakkaan lisäksi usein myös hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätty edunvalvoja. Arviointi tehdään yleensä ikääntyneen henkilön kotona. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää puhelimitse, täyttää kirjallisen pyynnön tai lähettää sähköpostia tuula.leino@kustavi.fi

Palvelutarpeen arviointilomake >>