Kotihoito

Kotihoito

Vanhusten arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan vanhuksen kulloisiakin palveluntarpeita.

Kustavissa avohuollon palveluja tuottaa kunnallinen kotihoidon yksikkö. Tavoitteena on antaa laadukasta hyvää hoitoa ja palvelua. Tavoitteena Kustavissa on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voisi elää itsenäisesti pitkään omassa kodissaan, tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Hyvä vanhustenhuolto vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden muuttuviin fyysisiin ja psyykkisiin tarpeisiin.

Kotihoito työskentelee kahdessa vuorossa joka päivä klo 8.00–20.30.

Kotihoidon työtehtäviin kuuluvat mm. perushoitotyöt, kylvetys- ja saunotusapu, asiointiapu esim. kauppapalvelu ja asunnon siisteydestä huolehtiminen. Siivous ei kuulu tarjottaviin palveluihin.

Vastaava sairaanhoitaja on tavattavissa arkisin.

Psykiatrisen sairaanhoitajan toimipiste on Taivassalon terveysasemalla. Päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja ma-pe klo 8–14 puhelimitse numerosta 044 7002 333.