Hyvinvointia edistävät palvelut

Hyvinvointia edistävät palvelut

Hyvinvointia edistävillä palveluilla tuetaan niitä yli 65-vuotiaita henkilöitä, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä ja vahvistetaan heidän selviytymistään ja hyvinvointiaan kotona. Palvelun tavoitteena on vaikuttaa tekijöihin, joilla on merkitystä ikääntyvän hyvään elämänlaatuun ja elämänhallintaan. Hyvinvointia edistävät palvelut ovat maksuttomia.

Hyvinvointia edistäviä palveluja ovat:

Ikä- ja palveluneuvonta

 • Sosiaalihuollon palveluja ja tukia koskevaa ohjausta
 • Hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävää ohjausta
 • Palvelutarpeen arvioinnit

Liikuntaneuvonta

 • Ohjausta ja neuvontaa toimintakyvyn säilyttämiseen ja parantamiseen
 • Toimintakyvyn, liikkumisen arviointi, liikuntasuunnitelma, seuranta

Muistineuvonta

 • Muistitestit
 • Ohjaus, neuvonta sekä tarpeen mukaan jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen
 • Kotikäynnit (seuranta, testit)

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (Korona-aika tauolla)

 • Suunnattu Kustavilaisille 75 vuotta täyttäville henkilöille
 • Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely ja sen vastausten perusteella tarjotaan tarvittaessa kotikäyntiä.
 • Kotikäynnillä etsitään keinoja tilanteen parantamiseksi, annetaan neuvontaa ja ohjausta ja pyritään ennakoimaan palvelutarvetta.

Muiden toimijoiden tarjoamia palveluita:

Olohuonejumppa: osallistujien kodeissa tai muissa sovituissa tiloissa toteutettavia yhteistoiminnallisia liikuntahetkiä. Olohuonejumpat voidaan toteuttaa keskustan lisäksi myös kylissä. Pienryhmien vetäjinä toimivat liikunnan vertaisohjaaja -koulutuksen suorittaneet vapaaehtoiset, VertaisVeturit. http://www.voimaavanhuuteen.fi/

Ulkoilua ystävän kanssa: Ulkoiluystävä on koulutuksen suorittanut vapaaehtoinen, joka voi tulla ystäväksi auttamaan / tukemaan ulkoliikuntaa. Lisätietoja: Markus Malmelin, hyvinvointikoordinaattori puh. 050 575 9121

Senioritanssi: Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty liikuntamuoto, josta voivat nauttia liikkumiskyvyltään erilaiset ihmiset. Senioritanssit ovat rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne ja musiikki. Senioritansseja voi tanssia seisten tai istuen. Tanssiharjoitukset pidetään Urheilutalolla. Lisätietoja: Maritta Jalonen, puh. 040 7445916

Kuntosalin ja toimintapuiston ohjattu toiminta. Lisätietoja: Markus Malmelin, vapaa-aikasihteeri puh. 050 5759121

Kerhotoiminta ja lauluhetket: Kustavin Palvelukeskuksessa kokoontuvat seurakunnan vanhemmanväen kerho, SPR:n kerho ja askartelukerho. Lisäksi Eläkeliiton Kustavin yhdistys järjestää Sävel Soikoon-lauluhetkiä. Kerhot ja lauluhetket toteutuvat noin kerran kuukaudessa kevät- ja syyskaudella tai erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Toiminnat ovat tauolla korona-aikana.

Tilaisuudet: Kustavin Palvelukeskuksessa järjestetään vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia, joihin on vapaa pääsy. Tilaisuuksista tiedotetaan kotiin jaettavassa kuntatiedotteessa.

Muut hyvinvointipalvelut: Kustavin Palvelukeskuksessa on mahdollisuus saada yksityisten palveluntuottajien tarjoamana mm. jalkahoitajan, fysioterapeutin, vyöhyketerapeutin ja kosmetologin palveluja ajanvarauksella.