Yleiskaavat

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Lainvoimaiset yleiskaavat Kustavissa:

Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava

Lisätietoja Kustavin kunnan yleiskaavoituksesta:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja 050 0740 006 rakennusvalvonta@kustavi.fi Toistaiseksi ei asiointia puhelimitse.

Rakentaminen ja maankäyttö.