Avoimet työpaikat: Toimistovirkailija

Kustavin kunta julistaa haettavaksi

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMISTOVIRKAILIJAN VIRAN

Toimistovirkailijan tehtäviin kuuluvat mm. teknisen toimialan/rakennusvalvonnan asiakaspalvelu, laskutus- ja toimistotehtäviä, esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelua sekä rakennusvalvonnan lupasihteerin tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena toimistovirkailijan virkaan on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto tai siihen verrattavissa oleva opistotasoinen koulutus. Virkaan valittavalta edellytetään kokemusta toimistotehtävien hoitamisesta sekä kykyä hoitaa itsenäisesti vaativiakin teknisen toimen/rakennusvalvonnan laaja-alaisia tehtäviä. Viran hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää asiakaspalvelutaitoa ja yhteistyökykyä sekä toimistotekniikan hallintaa. Virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lue lisää osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/toimistovirkailija-518472/