Avoimet työpaikat: Kunnanrakennusmestari

Viran kelpoisuusvaatimuksena on rakennusalan korkeakoulututkinto (rakennusmestari, -insinööri tai DI) tai aiempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu rakennusteknikon tutkinto. Lisäksi edellytämme aiempaa työkokemusta rakennusalan työtehtävistä.

Kunnanrakennusmestarina vastaat omalla vastuualueellasi kunnan rakennetusta ympäristöstä (kiinteistöt, kunnallistekniikka, jätehuolto, infrastruktuuri) ja toimit lähiesimiehenä teknisen toimen vakituisille ja määräaikaisille kiinteistö- ja laitoshuoltajille. Vastaat kunnan omistamien asuin- ja palvelukiinteistöjen käytöstä, ylläpidosta ja investoinneista sekä vesihuoltoverkostosta ja jätehuollosta. Myös katu-, viher- ja ranta-alueiden huolto- ja kunnossapitotehtävät kuuluvat vastuualueellesi. Huolehdit tarvittavasta suunnittelun ohjauksesta sekä toimit kunnan rakennushankkeiden työmaajohtajana. Lisäksi toimit oman vastuualueesi osalta rakennuslautakunnan esittelijänä.

Virka edellyttää oman auton käyttöä.

Odotamme sinulta yhteistyökykyä, asiakaspalvelutaitoa sekä sujuvaa tietoteknisten järjestelmien hallitsemista. Eduksi katsomme mahdollisuuden osallistua teknisen toimialan päivystystoimintaan, työkokemuksen kunnallisista tehtävistä, kilpailutusten osaamisen ja innokkaan työasenteen.

Lue lisää osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kunnanrakennusmestari-503300/