Avoimet työpaikat: Sosiaalijohtaja

SOSIAALIJOHTAJAN VIRKA

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n ja 7 §:n mukainen pätevyys. Sosiaalijohtaja toimii kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan johtavana viranhaltijana. Tehtäviin kuuluvat sosiaalilautakunnan asioiden valmistelu. esittely, täytäntöönpano sekä henkilöstön, hallinnon ja talouden johtaminen sekä sosiaalityö sosiaalipalvelujen toimialan osalta. Arvostamme sosiaalipalvelujen hallinnosta ja tehtävistä hankittua työkokemusta, yhteistyökykyä ja esimiestaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti, mutta hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote rikostaustan tarkistamiseksi lasten kanssa työskentelyä varten. Otteen saa oikeusrekisterikeskukselta. Virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työyhteisömme on savuton.

Hakemukset tulee toimittaa 20.10.2021 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta. Haastattelun yhteydessä tarkistamme kelpoisuutta osoittavat tutkinto- ja työtodistukset.

Lue lisää osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sosiaalijohtaja-388525/