Avoimet työpaikat: Varhaiskasvatuksen johtaja

Kustavin kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen johtajan virka. Hakuaika 7. – 21.9.2021 klo 15 mennessä.

Kustavin kunta järjestää joustavasti monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja kustavilaisten lapsiperheiden tarpeisiin vastaten. Tavoitteena on mahdollistaa lapselle hyvä ja huoleton arki huomioiden hänen ainutkertaisuutensa. Tarjoamme kiinnostavan työn ja hyvät mahdollisuudet oman työn kehittämiseen ja kouluttautumiseen sekä laadukasta varhaiskasvatusta toteuttavan työyhteisön. Varhaiskasvatuksen johtajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Työ sisältää sekä hallinnollisia tehtäviä että varhaiskasvatuksen opettajana toimimista lapsiryhmässä. Arvostamme innostunutta työotetta, vahvaa pedagogista osaamista, pienryhmäpedagogisia taitoja ja hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26§ ja 27§ kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatus-opintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).
Lisäksi on esitettävä voimassa oleva lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3288,85 €/kk.

Tehtävään valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Työyhteisömme on savuton.
Virkaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jonka jälkeen otamme yhteyttä mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden sekä työ- ja tutkintotodistukset.
Tarkempi hakuilmoitus on osoitteessa www.kuntarekry.fi (Työavain 383231).

Lue lisää osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-johtaja-383231/