Varhaiskasvatuksen opettaja

Kustavin kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen toimi. Hakuaika 23.2.-9.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Kustavin kunta järjestää joustavasti monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja kustavilaisten lapsiperheiden tarpeisiin vastaten. Tavoitteena on mahdollistaa lapselle hyvä ja huoleton arki huomioiden hänen ainutkertaisuutensa. Tarjoamme kiinnostavan työn ja hyvät mahdollisuudet oman työn kehittämiseen ja kouluttautumiseen sekä laadukasta varhaiskasvatusta toteuttavan työyhteisön.

Suotorpan päiväkoti hakee hyvät tiimitaidot omaavaa, joustavaa ja työhönsä positiivisesti asennoituvaa varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272 7 § mukainen. Eduksi luetaan esiopetuspätevyys.
Lisäksi on esitettävä voimassa oleva lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote. Otteen saa oikeusrekisterikeskuksesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkaus on kilpailukykyinen. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhde täytetään neljän kuukauden koeajalla. Työyhteisömme on savuton.

Työsuhteeseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jonka jälkeen otamme yhteyttä mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden sekä työ- ja tutkintotodistukset. (työavain 342302)

Lue lisää osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-opettaja-342302/