.

Kunta ja hallinto

Kustavin kunta

KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT: Kunnanvirasto on avoinna klo 8.15-16. Käytössä olevan liukuvan työajan johdosta viranhaltijat ovat varmimmin tavattavissa klo 9-15. Kunnanjohtaja on tavattavissa sopimuksen mukaan.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET: Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään arkimaanantaisin kolmen viikon välein. Lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan.

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN: Kunnanhallituksen kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa seitsemäntenä päivänä kokouksen jälkeen. Valtuuston pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouskutsussa mainittuina aikoina. Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä päätöksentekoa seuraavan viikon arkimaanantaina ao. toimielimen sihteerin ja ao. viranhaltijan virkahuoneessa klo 9-15. Kuntien yhteisten toimielinten eli isäntäkuntien toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä kunkin viikon arkimaanantaina Kustavin kunnanvirastossa, mikäli kunnan ilmoitustaululla ei ole toisin kuulutettu pöytäkirjan nähtävilläpidosta. Mikäli pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen sattuu pyhäpäiväksi, pöytäkirjat ovat nähtävillä sitä seuraavana arkipäivänä klo 9-15.

KUNNANVALTUUSTON KOKOONPANO 1.6.2017-31.5.2021

Jarmo Mäntynen, puheenjohtaja, KESK
Sami Latokartano, 1. varapuheenjohtaja, KOK
Sirpa Koskinen, 2. varapuheenjohtaja, SDP
Antti Ääritalo, KOK
Mirja Järvelä, KOK
Laura Nummela, KESK
Kirsi Lindroth, KOK
Timo Urpo, SDP
Sami Jalonen, KOK
Antti Nummela, KESK
Jukka Lehtinen, KESK
Tarja Nieminen, SDP
Irja Skytén-Suominen, KOK
Mika Siusluoto, KESK
Kari Herhi, KOK

KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO 1.6.2017-31.5.2019

Antti Ääritalo, puheenjohtaja, KOK
Laura Nummela,varapuheenjohtaja, KESK
Mirja Järvelä, KOK
Kirsi Lindroth, KOK
Mika Siusluoto, KESK
Markku Riihimäki, KESK
Timo Urpo, SDP