.

Hakemus esiopetukseen

Lapsen henkilötiedot
Huoltajan henkilötiedot
Päivähoito
Kirjoita tähän esim. mihin asti iltapäivisin päivähoidolle on tarvetta.
Matka esiopetukseen
Lisätiedot

* Erityisruokavaliosta tulee esittää lääkärin tai lastenneuvolan terveydenhoitajan lausunto
* Tulotiedot pyydetään uuden hoitokauden alkaessa.